Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Zmiany na górze, czyli czas podsumowań

Nadesłany przez panwac 11.09.2012, 9:20:00 (1207 odsłon) Więcej wpisów tego autora
W centrum uwagi

16 czerwca pojawiło się pismo Szefa Wydziału Specjalności GK ZHP skierowane do kierowników inspektoratów specjalnościowych GK ZHP oraz kadr specjalnościowych. Oficjalnie podano to, o czym w kuluarach mówiło się już od początku maja. Wszystkie centralne wydziały i inspektoraty "idą" do weryfikacji oraz przebudowy. Zgodnie z przyjętymi założeniami Wydział Specjalności Głównej Kwatery ZHP zostanie rozwiązany. W konsekwencji szefowie poszczególnych inspektoratów zostaną zwolnieni, a zespoły również zostaną rozwiązane.W miejsce Wydziału Specjalności pojawi się... Wydział Wspierania Specjalności ZHP. Restrukturyzacja specjalności zbiega się w czasie z końcem kadencji obecnego inspektoratu wodnego – Kierownictwa HDWiŻ WS GK ZHP. Gdyby nie zmiany, zimą tego roku reprezentacje poszczególnych chorągwi powinny spotkać się w celu wyboru kandydatów do nowego składu kierownictwa harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich. To dobry moment, aby wstępnie zastanowić się nad efektami działania naszych przedstawicieli w okresie bieżącej kadencji.

Przypomnijmy:

 • 11 grudnia 2010 roku Konferencja Wodniacka w Łodzi wybrała piątkę kandydatów na instruktorów KHDWiŻ [patrz: Propozycja składu Kierownictwa HDWiŻ z 11 grudnia 2010 roku] - relacja z konferencji autorstwa jednej z uczestniczek była zamieszczona w serwisie pod tytułem: Znamy propozycję nowego składu KHDWiŻ. Na pierwszym posiedzeniu kierownictwo się ukonstytuowało i jednogłośnie wybrało na szefa podharcmistrza z doświadczeniem w działaniu na poziomie centralnym. Ponadto łódzka Konferencja Wodniacka przyjęła też w głosowaniu dokument Organizacja Wychowania Wodnego i Morskiego w ZHP.
 • 13 grudnia 2010 r. Główna Kwatera w trybie nadzoru dokonała arbitralnej zmiany na funkcji komendanta centralnego ośrodka żeglarskiego – CWM ZHP w Gdyni. Szybkość i tryb dokonania zmiany wywołały liczne kontrowersje w środowisku. Gdy 28 grudnia 2010 kierownik-elekt HDWiŻ spotkał się w Gdyni z nowym p.o. dyrektora CWM (podczas, gdy 29 XII w Chorzowie odbywała się narada środowiskowa w sprawie CWM), zarzucono mu wspieranie GK, działanie na szkodę środowiska i ochronę własnych interesów.
 • W styczniu 2011 roku kierownik-elekt przedłożył do konsultacji projekt planu pracy zespołu na rok 2011 oparty na Celach i zadaniach Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich. Ostatecznie członkowie zespołu na naradzie w GK w Warszawie zgodzili się na realizację w 2011 roku programu zawierającego 6 głównych zadań [patrz: Plan pracy Kierownictwa HDWiŻ GK ZHP na 2011 rok].
 • 28 lutego Naczelnik ZHP w rozkazie L3/2011 powołała nowy, 3 osobowy skład kierownictwa HDWiŻ (spośród 5 kandydatów rekomendowanych przez Konferencję).
 • W marcu 2011 roku rozpoczął się kolejny atak na kierownika za, tym razem, niewystarczającą i zbyt wąską współpracę z CWM ZHP w Gdyni.
 • W kwietniu kierownikowi HDWiŻ zarzucono niedemokratyczny wybór delegacji do Chersonia. Pikanterii sytuacji dodał fakt, że wskazany przez kierownika koordynator wyjazdu (doświadczony podharcmistrz z kierownictwa) nie zdążył na odjeżdżający autobus na Ukrainę, a w konsekwencji harcerska delegacja pojechała bez lidera.
 • W marcu i w kwietniu dochodziło do przypadków podważania kwalifikacji i kompetencji kierownika przez jednego z instruktorów kierownictwa, a także akty nieposłuszeństwa. W szczególności wysłanie własnego planu pracy do GK z pominięciem kierownika oraz złożenie alternatywnego wniosku do WNT zmierzające do przejęcia kontroli nad służbowym adresem mejlowym kierownika oraz utworzenia niezależnej (od kierownika) wizytówki kierownictwa HDWiŻ na serwerze zhp.pl. Co skutkowało zablokowaniem innych zleceń złożonych przez kierownika i uniemożliwiło bieżącą realizację przyjętych kierunków rozwoju.
 • 7 maja, podczas uroczystego otwarcia sezonu żeglarskiego organizowanego przez kierownictwo w CWM w Gdyni miała miejsce nadzwyczajna zbiórka KHDWiŻ w obecności członka GK ZHP odpowiedzialnego za program. W konsekwencji wcześniejszych działań i przejawów niesubordynacji oraz odbytej dyskusji kierownik oraz jeden z członków kierownictwa oddali się do dyspozycji zespołu. W niezwykłym, „demokratycznym” głosowaniu w 3 osobowym kierownictwie, po wycofaniu się 2 instruktorów, jednogłośnie (to znaczy dosłownie jednym głosem) odrzucono rezygnację z pracy w kierownictwie członka kierownictwa oraz przyjęto rezygnację z dalszej pracy w zespole kierownika. Za zgodą członka GK zespół (już 2-osobowy) podjął demokratyczną decyzję o tymczasowym nie wybieraniu kierownika.
 • Pierwszym działaniem nowego kierownictwa było odblokowanie zlecenia do WNT byłego kierownika o nadanie uprawnień administracyjnych członkom kierownictwa do wizytówki wodniackiej w domenie zhp.pl [patrz: Serwis KHDWiŻ w miesiąc od debiutu]. Przy tej okazji wykasowano z systemu konta dotychczasowych autorów wizytówki, co uniemożliwiło im wykonanie innych prac zleconych przez WS GK ZHP.
  W kolejnych tygodniach redakcji społecznościowego serwisu WODNIACY przekazano wniosek o zaprzestanie prowadzenia działalności publicystycznej dotyczącej harcerskiego wodniactwa, a także zażądano przekazania praw do FaceBook'a.
 • 31 maja 2011 r. w rozkazie L. 6/2011 Naczelnik ZHP ogłosiła postanowienia nadzwyczajnej zbiórki kierownictwa HDWiŻ [patrz: Skład KHDWiŻ (7.05.2011-31.01.2012)].
 • W pierwszej połowie lata zespół nie uznał zmian w składzie kadry jednej z chorągwi ZHP. Zignorowano zarówno właściwy rozkaz, jak i prośbę o aktualizację danych w wizytówce kierownictwa; jesienią, podczas rozsyłania korespondencji do pilotów chorągwi także pominięto osoby wchodzące w skład tego zespołu pilota.
  W tym samym czasie wprowadzono na stronie składu KHDWiŻ osobę, która nigdy nie została mianowana do zespołu przez Naczelnika ZHP (ten stan utrzymywany jest do dziś),
 • Cały sezon żeglarski 2011 aktywność zespołu skupiła się na promowaniu i współorganizacji przedsięwzięć CWM. Współpraca skutkowała znaczącym wzrostem uczestnictwa członków organizacji harcerskich w rejsach morskich ośrodka.
  • Najbardziej spektakularnym był rejs na przekazanie prezydencji Unii Europejskiej. Przedstawiciel kierownictwa zakwestionował amatorskie kwalifikacje żeglarskie części instruktorów ZHP i ich przydatności w roli kadry oficerskiej Zawiszy Czarnego. Odmówiono również zaokrętowania statku kadrą wskazaną przez zasłużonego harcerskiego kapitana - ostatecznie nie zapewniono własnej, zapowiadanej obsady oficerskiej.
  • Podczas HAL przedstawiciel KHDWiŻ kwestionował status niektórych międzynarodowych przedsięwzięć wodnych podejmowanych przez chorągwie - [przykład].
 • W czerwcu 2011 roku szef WS GK ZHP zalecił zespołowi dokonanie uzupełnienia składu i wyłonienia nowego kierownika, ale spotkał się z odmową.
 • W grudniu 2011 roku, szef Wydziału Specjalności GK ZHP zirytowany istniejącą sytuacją i brakiem możliwości porozumienia się z inspektoratem ogłosił oficjalny komunikat. W trybie nadzoru zapowiedział zwołanie Sejmiku Drużyn Wodnych i Żeglarskich [zobacz treść komunikatu] w celu umożliwienia środowisku wodnemu podjęcia decyzji o składzie i działaniach jego reprezentantów, rozwiązując w ten sposób istniejący problem wespół ze społecznością wodniacką. Decyzja szefa wydziału wywołała reakcję członków kierownictwa, którzy uznali, że zwoływanie sejmiku bez uzgodnienia tego z nimi jest nieporozumieniem (obecny szef inspektoratu osobiście jest sejmikom i konferencjom wodniackim przeciwny, co wielokrotnie zaznaczał podczas kolejnych kontaktów). W drodze bezpośredniej interwencji u członków Głównej Kwatery zwołanie sejmiku zostało zablokowane - w jednej z rozmów z przedstawicielem redakcji serwisu WODNIACY jeden z członków KHDWiŻ twierdził wtedy "Jedyne, czego możesz być pewnym, to tego, że nie będzie sejmiku ani konferencji i nowych wyborów".
 • W kolejnym kroku, w drodze bezpośrednich kontaktów z GK ZHP doszło do mianowania kierownikiem HDWiŻ jednego z dotychczasowych członków zespołu [patrz: Skład Kierownictwa HDWiŻ (od 31.01.2012)]- jego odezwa pełna zapewnień i obietnic została opublikowana w naszym serwisie [patrz: treść odezwy].
 • Wiosną 2012 doszło do rezygnacji z pełnionej funkcji jednego z członków KHDWiŻ oraz do rezygnacji z dalszego ubiegania się o mianowanie do KHDWiŻ kandydatki na instruktorkę zespołu (wyłonionej na łódzkiej Konferencji Wodnej). Doszło też do mianowania na członka kierownictwa instruktora wskazanego przez nowego szefa.
 • Pierwszą decyzją nowego szefa HDWiŻ było… zwołanie konferencji wodniackiej [patrz: zaproszenie na konferencję]. Podsumowanie wniosków z konferencji miało być w krótkim czasie udostępnione środowiskom chorągwianym... minęło wiele miesięcy...
 • W kolejnych tygodniach nowy szef KHDWiŻ przedłożył redakcji serwisu WODNIACY prośbę o niepublikowanie informacji dotyczących kolejnych ewentualnych nominacji jego osoby przed pojawieniem się jego osobistego oświadczenia - uzasadnieniem była chęć osobistego poinformowania społeczności wodniackiej o tych faktach. Do dziś takie oświadczenia nie pojawiły się ani w wizytówce KHDWiŻ w domenie zhp.pl, ani w tym serwisie, choć w marcu kierownik został włączony w skład rady nadzorczej Fundacji Harcerstwa CWM ZHP w Gdyni (o czym poinformował harcerzy swojej chorągwi). 
 • Przez cały okres trwania kadencji nie odbyły się żadne zbiórki robocze KHDWiŻ z pilotami chorągwi w celu synchronizacji działań lokalnych i realizacji punktów założonego planu centralnego inspektoratu wodnego. Od marca 2012 środowiska wodniackie ZHP nie były informowane o działaniach KHDWiŻ (z wyjątkiem macierzystego środowiska nowego kierownika, gdzie aktualności z centrali są jednym z punktów odpraw zespołu pilota).
 • W kwietniu w terminarzu CWM ZHP w Gdyni pojawiła się informacja o organizacji przez KHDWiŻ w pierwszych dniach maja Otwarcia Sezonu Żeglarskiego w Gdyni. Tydzień przed terminem informacja została usunięta - w biurze CWM nie kryto irytacji, że KHDWiŻ odwołuje tak duże przedsięwzięcie na kilka dni przed wskazaną datą, nie informując ośrodka wcześniej o swoich planach.
 • W maju CWM ZHP w Gdyni otrzymało informację, że na wrzesień 2012 roku KHDWiŻ planuje organizację finału rywalizacji o proporzec Leonida Teligi, także w Gdyni. Mimo, że zgodnie z założeniami Współzawodnictwa ma ono charakter całoroczny, środowiska poszczególnych chorągwi nie były wcześniej uprzedzone o tych planach; sam finał ostatecznie się nie odbył.
 • Coraz częściej na pytania dotyczące przedsięwzięć KHDWiŻ (zadawanych w CWM lub w WS GK ZHP przy okazji różnych spotkań) uzyskuje się odpowiedź pytaniem: "A co to jest KHDWiŻ?"...


W tym samym czasie, w okresie od grudnia 2010 roku do lutego 2012 roku, niezależnie od działań KHDWiŻ na zaproszenie WS GK ZHP pracował środowiskowy zespół instruktorów wychowania wodnego (tzw. zespół ekspercki) współpracujący z kierownictwem wydziału specjalności przy redakcji zapisów załącznika do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 57/2011
z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”
oraz propozycji szczegółowych kryteriów Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich. Prace nad pierwszym dokumentem zostały zakończone w początku maja 2011 roku, nad drugim w końcu lata 2011. Tekst propozycji kryteriów został następnie przesłany do Zespołu ds. spójności dokumentów ZHP w celu sprawdzenia poprawności jego zapisów, a następnie, zgodnie z uchwałą łódzkiej Konferencji Wodnej z grudnia 2010 roku przedstawiony do konsultacji pilotom i liderom środowisk wodnych poszczególnych chorągwi (także członkom KHDWiŻ). Uwagi otrzymane ze środowisk i z KHDWiŻ zostały zawarte w wersji ostatecznej materiału, który następnie przekazano szefowi WS GK ZHP w celu dalszego procedowania.
W połowie marca dokument został upubliczniony [patrz: polemika], ale po kilku dniach, na prośbę nowego kierownika HDWiŻ został "ukryty" z uwagi na "merytoryczne zastrzeżenia", które miały zostać przesłane do WS GK ZHP do końca marca 2012 roku... minęło wiele miesięcy, żadne uwagi przesłane nie zostały, a jedynym śladem wykonanej pracy są artykuły i publikacje na łamach niezależnego serwisu WODNIACY.

Tyle dość gorzkiego podsumowania działań z naszego wodniackiego podwórka. Być może ktoś ma inne obserwacje, inne spostrzeżenia i uwagi? Nadeszła jesień, jest czas i możliwość wymiany opinii - potraktujmy ten artykuł jako li tylko pretekst do dalszej dyskusji.

Zapraszamy do Tawerny na wieczorne wodniaków rozmowy.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Autor Wątek
Alek
Wysłano: 06.12.2012, 10:17  Uaktualniono: 06.12.2012, 10:17
Cicha woda
Dołączył: 13.09.2003
Skąd: Katowice
Liczba wpisów: 34
 Odp.: Zmiany na górze, czyli czas podsumowań
Artykuł bardzo szczegółowy - wydaje się, że jedynie warto wskazać konkretne osoby przy konkretnych opisach. Na pewno autor może posłużyć się moim nazwiskiem w każdym miejscu gdzie mowa o mnie - zamiast podawać "przedstawiciel" czy "instruktor". Bo myślę, że to nieco uzupełni - i tak dość obszerny - opis wydarzeń.

Autor Wątek
Wdzieczak
Wysłano: 06.12.2012, 11:57  Uaktualniono: 06.12.2012, 11:57
Cicha woda
Dołączył: 14.02.2011
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 40
 Odp.: Zmiany na górze, czyli czas podsumowań
Jestem pod wielkim wrażeniem stopnia rozbudowania formalności w ZHP.
Jako urzędnikowi z 5letnim stażem wydawało mi się że to administracja publiczna i samorządowa ma z tym problemy, ale teraz widze ze przy pionie wodnym skarbówka i ZUS są mało skomplikowanymi podmiotami.
Ciekawe jak to się przekłada na efektywność?

Pozdrawiam i życzę powodzenia przy kreśleniu kolejnych regulaminów:)

Autor Wątek
seascout
Wysłano: 06.12.2012, 15:29  Uaktualniono: 06.12.2012, 15:29
Szara myszka
Dołączył: 06.09.2003
Skąd:
Liczba wpisów: 25
 Odp.: Zmiany na górze, czyli czas podsumowań
Czytam to i czytam i zastanawiam się gdzie tu jest jakiś harcerski ruch wodny? Jest jakiś?

Instrukcje, odwołania, posiedzenia, koncepcje, zasady, obrażanie się, powołania, odezwy... Jak to pomogło drużynowemu w pracy? Jakieś działania?

"It is a movement, because it moves forward. As soon as it stops moving, it becomes an Organisation, and is no longer Scouting"